Kursy dla młodzieży  kl VIII, gimnazjum, liceum

120 lekcji 40 min

zajęcia 2 razy w tygodniu 80 min (2+2 lekcje)

Podręcznik: Blaze, On Screen

Najważniejsze cechy kursu:

  • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 
  • przygotowanie do  egzaminu gimnazjalnego
  • przygotowanie do matury z języka angielskiego, ćwiczenia maturalne już od I klasy liceum
  • rodzice są na bieżąco informowani o postępach słuchacza w nauce.
  • różnorodne zajęcia nastawione na komunikację, ale również lekcje kulturowe z użyciem materiałów video. Nasze lekcje nigdy nie są nudne!
  • zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-12 osobowych, dwa razy w tygodniu.
  • słuchacze kwalifikowani są do poszczególnych grup w zależności od ich wiedzy i umiejętności sprawdzanych testem na początku roku szkolnego.
  • kursy kończą się egzaminem wewnętrznym a słuchacze otrzymują certyfikaty ukończenia 
  • zajęcia prowadzone z użyciem nowoczesnych technik m.in. TABLICY INTERAKTYWNEJ.