Kursy dla młodzieży  kl VIII, liceum

120 lekcji 40 min

zajęcia 2 razy w tygodniu 80 min (2+2 lekcje)

Podręcznik: Blaze, On Screen

Najważniejsze cechy kursu:

  • słuchacze dobierani są do poszczególnych grup wyłącznie na podstawie ich wiedzy i umiejętności sprawdzanych testem kwalifikującym przed rozpoczęciem kursu
  • poziom zajęć od B1 do B2+
  • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 
  • przygotowanie do matury z języka angielskiego, ćwiczenia maturalne już od I klasy liceum
  • rodzice są na bieżąco informowani o postępach słuchacza w nauce.
  • różnorodne kursy doskonalące podczas zajęć wszystkie wymagane na egzaminie ósmoklasisty jak i maturze umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, krótkie (e-mail) i długie formy pisemne (rozprawka)
  • zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-12 osobowych, dwa razy w tygodniu.
  • kursy kończą się egzaminem wewnętrznym a słuchacze otrzymują certyfikaty ukończenia 
  • zajęcia prowadzone z użyciem nowoczesnych technik m.in. TABLICY INTERAKTYWNEJ.