Jak uczymy w szkole językowej English Central w Legnicy

Tablica interaktywna

W English Central na zajęciach korzystamy z tablic interaktywnych. Jest to skuteczne narzędzie w rękach nie tylko lektora, ale przede wszystkim ucznia. W trakcie zajęć materiał może być dowolnie wykorzystywany przez uczniów poprzez uzupełnianie, dopisywanie uwag, przykładów, nanoszenie ilustracji itd. Lista jest naprawdę długa. Zyskujemy większe zaangażowanie uczących się, skupienie, efektywniejsze wykorzystanie czasu na lekcji. Łatwiej też zapamiętać nowy materiał dzięki zwiększonej ilości bodźców.

Konwersacje, dyskusje, debaty

W English Central na zajęciach korzystamy z tablic interaktywnych. Jest to skuteczne narzędzie w rękach nie tylko lektora, ale przede wszystkim ucznia. W trakcie zajęć materiał może być dowolnie wykorzystywany przez uczniów poprzez uzupełnianie, dopisywanie uwag, przykładów, nanoszenie ilustracji itd. Lista jest naprawdę długa. Zyskujemy większe zaangażowanie uczących się, skupienie, efektywniejsze wykorzystanie czasu na lekcji. Łatwiej też zapamiętać nowy materiał dzięki zwiększonej ilości bodźców.

Przygotowanie do egzaminu w kl VIII, egzaminu gimnazjalnego i matury

Egzaminy to stały element życia szkolnego. W English Central już od klasy I gimnazjum przygotowujemy naszych słuchaczy do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Podobnie jest z maturą z angielskiego, nie wystarczy intensywnie pracować tylko przez ostatni rok nauki w liceum aby uzyskać wysoki wynik. Ważne jest, żeby nie odkładać przygotowania i powtórek na ostatnią chwilę, zawsze wówczas okazuje się że czasu jest zbyt mało aby powtórzyć 3 lata nauki.

Interaktywny eBook do pracy w domu

W English Central wykorzystujemy najnowszą technologię. Uczeń otrzymuje nowoczesne narzędzie, dzięki któremu praca domowa staje się bardziej atrakcyjna - wzrasta motywacja do nauki w domu. eBook jest nieocenioną pomocą we wszelkiego rodzaju powtórkach materiału - każde ćwiczenie można wykonać wielokrotnie. Dzięki materiałom audiowizualnym oraz różnorodnym, interaktywnym ćwiczeniom, osoby o różnych stylach uczenia się mogą robić postępy szybciej niż przy korzystaniu wyłącznie z publikacji tradycyjnych. eBook pomaga także rozwijać umiejętności komunikacyjno-informacyjne.

Nauka słownictwa z fiszek

English Central jest jedyną szkołą w Legnicy która do każdego kursu z poziomu szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum przygotowuje fiszki do nauki słownictwa opracowane do konkretnego podręcznika. Dzięki nauce z fiszek nasi uczniowie szybciej przyswajają nowe słownictwo. Zwracamy dużą uwagę na utrwalanie wcześniej poznanych wyrazów zapewniając liczne powtórki. Nie ma istotniejszej rzeczy w nauce języka niż odpowiedni zasób słownictwa. W English Central kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie tej umiejętności. Uczniowie podczas zajęć uczą się w jaki sposób korzystać z fiszek, jak często wykonywać powtórki

Egzaminy wewnętrzne

Słuchacze są przydzielani do grup poprzez test sprawdzający na początku roku. Wszystkie kursy kończą się wewnętrznym egzaminem ustnym oraz pisemnym. Dzięki nim możemy podsumować roczną pracę i w lepszym stopniu dostosować ofertę, dobór grupy na kolejny rok nauki. Najlepsze wyniki są nagradzane.

Nauka poprzez zabawę

Nasze lekcje są zawsze interesujące. Gry i zabawy językowe w grupach dla najmłodszych to stały element zajęć, ale nasi starsi słuchacze też nie mogą narzekać na brak rozrywki. Dzięki takim grą jak np Scrabble czy Taboo nasi słuchacze uczą się języka bawiąc się, co zdecydowanie zwiększa motywację, zachęca do większej pracy a co najważniejsze pozwala używać języka angielskiego w różnych sytuacjach nie tylko poprzez wykonywanie tradycyjnych ćwiczeń.

Lekcje kulturowe

Nieodzownym elementem naszych zajęć są lekcje kulturowe dotyczące krajów anglojęzycznych. Słuchacze mogą w ciekawy sposób zapoznać się z tradycjami i zwyczajami Brytyjczyków czy Amerykanów. Lekcje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne są zawsze miło wspominane przez naszych słuchaczy, można się o tym przekonać zaglądając do naszej szkolnej galerii w internecie lub oglądając filmiki z naszych zajęć.

Lekcje otwarte

Rodzice mogą również zaobserwować pracę swoich dzieci podczas organizowanych przez szkołę lekcji otwartych. Wiele grup przygotowuje przedstawienia na zakończenie roku szkolnego. Jest to kolejny element wzbogacający nasze zajęcia i dający naszym słuchaczom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności językowych przed rodzicami.